Projektbeschreibung Rumänisch

Descrierea proiectului

În luna noiembrie 2009 a început în cadrul proiectelor transversale finanţate de Uniunea Europeană proiectul multilateral LLP-KA2 sub coordonarea Institutului pentru Comunicare Interculturală (Ansbach, Berlin, Jena).
 
MIG-KOMM-EU
Comunicarea interculturală plurilingvă în domeniul afacerilor în Europa
 
Obiectivele proiectului
 
Proiectul urmăreşte elaborarea şi diseminarea unor materiale de lucru şi tehnici de testare şi certificare pentru dezvoltarea comunicării interculturale în domeniul de afaceri. Materialele vor trebui să corespundă cerinţelor internaţionale din domeniu, să fie motivante, inovative, uşor accesible şi conforme cu cerinţele Cadrului European de Referinţă pentru Limbi. Tehnicile de testare şi certificare vor viza în special limbile europene cu o arie de utilizare şi de predare redusă (LWULT) în vederea îmbunătăţirii dialogului intercultural în Europa şi susţinerea lui în competiţia globală. Astfel cursanţii vor fi abilitaţi să folosească posibilităţile de comunicare în spaţiul european, precum şi cele de lucru şi studiu în ţările membre ale Comunităţii Europene. Bazele acestui proiect le constituie alte două proiecte-pilot europene, aflate încă în curs de desfăşurare: Proiectul LINGUA pentru dezvoltarea şi evaluarea programelor multimediale în învăţarea limbii germane, daneză, franceză, spaniolă în domeniul economic, pentru studiul individual şi la distanţă (D/95/A/188/P/III/FPC), care s-a derulat în perioada 1995-1997 şi ERASMUS/LINGUA-D-Projekt ECL.
Materialele elaborate în cadrul primului proiect pentru limba germană de afaceri, bazate pe analiza nevoilor şi diseminate la nivel internaţional (prin intermediul Inter-Nationes) urmează să fie actualizate şi extinse asupra altor limbi europene cu arie de utilizare redusă (româna, ceha, slovaca, lituaniana, estona, letona, precum şi finlandeza şi suedeza). Materialele noi, inovative şi uşor acessibile, vor valorifica toate avantajele metodologiei specifice învăţării mixte, combinând cele mai bune elemente ale învăţării individuale cu avantajele specifice învăţării online, permiţând elaborarea de materiale motivante. Cursurile sunt concepute astfel încât să promoveze învăţarea autonomă (cursuri online - blended learning, combinate cu task based learning, cu secvenţe de predare LIVE, cu tutoriat online-individual, pe de-o parte, şi faze de prezenţă în centre regionale, pe de altă parte). Cursurile sunt destinate atât pentru studiul adulţilor, cât şi pentru formarea profesională. În elaborarea materialelor se ţine cont de instrumentariul de lucru folosit în testarea şi certificarea competenţelor lingvistice pe plan european elaborat în cadrul proiectului ECL şi se urmăreşte transferul şi aplicarea lui asupra altor limbi europene. Până în prezent se oferă certificare ECL pentru următoarele 12 limbi: engleză, germană, maghiară, italiană, polonă, cehă, slovacă, spaniolă, sârbă, română, bulgară, rusă, lituaniană, estonă, urmând să fie extinsă asupra finlandezei şi suedezei.
Pentru evaluarea şi diseminarea materialelor se folosesc sub diverse forme reţelele naţionale şi internaţionale, care vor fi extinse pe tot parcursul proiectului. În acest proces joacă un rol foarte important pagina de web a proiectului, precum şi alte mijloace multimediale şi electronice în interesul dezvoltării şi utilizării mediilor inovative şi asigurării incluziunii. Astfel se aduce o contribuţie deosebită la ridicarea calităţii şi atractivităţii, atât în formarea şi perfecţionarea profesională, cât şi în învăţarea adulţilor, respectiv în certificarea competenţelor lingvistice şi interculturale.
 
Rezultate
  • Publicaţii în domeniul lingvistic şi al didacticii predării limbilor străine în ţările partenere
  • Informaţii asupra proiectului în diferite medii: reviste, internet, newsletter, ziare, radio, televiziune
  • Pagina web cu un segment intern şi unul extern (= măsură de valorificare), care informează asupra obiectivelor proiectului şi ofertei de materiale şi care să vină în sprijinul dezvoltării comunicării în afaceri în ţările partenere.
  • La sfârşitul proiectului vor exista de asemenea situri de web interactive, precum şi secvenţe cu susţinere tutorială, un manual pentru un curs blended learning, materiale, exerciţii, filme video şi înregistrări audio, un îndrumar metodic, un glosar multilingv, o casetă audio pentru comunicarea în afaceri.
  • Manual de lucru în variantă DVD/CD-ROM cu materiale, exerciţii, filme video, inregistrări audio, instrucţiuni de folosire, glosar multilingv, texte audio pentru comunicarea în domeniul afacerilor, link-uri la pagini web pentru studiul individual şi faze de lucru în centre (în clasă).
  • Materiale pentru testele ECL.