Projektbeschreibung Lettisch

Transversālie projekti

Transversālais Valodu projekts “Daudzvalodu starpkultūru lietišķā komunikācija Eiropai”.
Transversal project. Languages. Key Activity 2. „Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa”.
Projekta numurs: 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP
Projekta norises termiņi: no 2009.g. 1.novembra līdz 2011.g. 31.oktobrim
Projekta pieteicējs: IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. (Starpkultūru komunikācijas institūts) (Vācija)
Projekta partneri: Universität Pécs (Ungārija), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Čehija), E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o (Slovākija), Universitatead in Bucuresti (Rumānija), Tartu Űlikool (Iagunija), Vilniaus Universitetas (Lietuva), BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA (LATVIJA), Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Slovēnija).
Projekta mērķis: popularizēt jauno Eiropas Savienības dalībvalstu valodas kā saziņas līdzekli uzņēmējdarbības vidē. Divu gadu laikā tiks izstrādāti valodas mācīšanās materiāli visu dalībvalstu valodās pašmācībai interneta vidē, izmantojot konsultantu pakalpojumus, sagatavoti CD un DVD interaktīvai valodas mācīšanai  kontaktstundu veidā.  Mācību līdzekļus veidos audio-vizuāli materiāli, teksti, dažādu veidu vingrinājumi runas un rakstu iemaņu attīstīšanai, vārdnīca, dialogi un starpkultūru komunikāciju veicinoši uzdevumi. Materiāla tematika vērsta uz biznesa komunikāciju multikulturālā vidē. Projekta ietvaros tiks pilnveidota un attīstīta valodu zināšanu sertifikācijas sistēma ECL, kura jau tiek lietota 12 Eiropas Savienības valodu zināšanu novērtēšanai.
 
Projekta interneta lapa: www.mig-komm.eu