Projektbeschreibung Ungarisch

MIG-KOMM c. EU projekt Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára

Kezdőlap
 
Köszöntjük aMIG-KOMM c. EU projekt honlapján!
 
Néhány információ bejelentkezés nélkül is hozzáférhető, melyek a felső a menüpontokon keresztül érhetők el. A projektpartnerek hozzáférési adatokat kérhetnek, és ezek segítségével juthatnak be a belső projektoldalakra.
 
Telepített programra van szükség a PDF fájlok megjelenítéséhez. A program ez ezen a linken keresztül ingyenesen letölthető és használható.
 
A projekt leírása
 
2009. novemberében indult az EU által támogatott LL-KA2-Keresztmetszetprogram keretében az Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. (Ansbach, Berlin, Jena/Németország) irányításával az alábbi multilaterális program:
 
MIG-KOMM-EU Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára
 
A projekt célja jól hasznosítható, testre szabott, motiváló, innovatív, könnyen kezelhető, sokrétű, Európa nyelvi sokszínűségét figyelembe vevő, a Közös európai referenciakeret ajánlásaira épülő nyelvoktatási anyagok, tesztelési és nyelvtudás mérési technikák kidolgozása és elterjesztése. A projekt kiemelt területe az üzleti szaknyelvi kommunikáció, különös tekintettel a kevésbé elterjedt és oktatott (LWULT) európai nyelvekre. A projekt célkitűzése, hogy az eredmények felhasználásával javuljon az interkulturális párbeszéd Európában, és Európa erősödjön a globális versenyben. A kurzus résztvevőit képessé kell tenni arra, hogy ki tudják használni az adott kommunikációs, valamint a munkavállalási és tanulmányi lehetőségeket az EU tagállamaiban. A projekt indításához két korábbi sikeres és mai is működő EU projekt adott támpontot:
 
  • „Multimédiás dán, francia, spanyol gazdasági szaknyelvi program az önálló tanuláshoz és a távoktatáshoz” c. LINGUA projekt (D/95/A/188/P/III/FPC) * Időtartam: 1995-1997.
  • „Egyenlő jogokat a kevésbé elterjedt és oktatott európai nyelveknek” című, az ECL nyelvvizsgarendszer standardjainak további EU-s nyelvekre való kiterjesztését támogató ERASMUS/LINGUA-D projekt * Időtartam: 1999-2002.
 
A jelen MIG-KOMM-EU projekt célja, hogy a fent említett első projekt keretében kifejlesztett, szükségletelemzésen alapuló, a német nyelvű üzleti kommunikációhoz készült, az Inter Nationes-en keresztül világszerte elterjesztett anyagokat aktualizálja és koncepcionálisan további európai „kis” nyelvekre (román, cseh, szlovák, litván, észt, lett, magyar, továbbá finn és svéd) kiterjessze. Az elkészítendő tananyagot egy új, innovatív, testre szabott, könnyen kezelhető tanulási formában (internetes online kurzus feladat központú tanulással) szándékozik a tanulók rendelkezésére bocsátani, hogy az mind a felnőttképzéshez, mind a szakmai képzéshez hasznosítható legyen. Az új tanulási forma egyesíti az önálló tanulás és az interaktív tanulás előnyeit, kihasználva az online tanári segítségnyújtás lehetőségeit is.
 
A tananyagok kifejlesztése összhangban van az ECL projektben kidolgozott, az idegen nyelvi kompetenciák és teljesítmények európai dimenzióban történő tesztelésével és certifikálásával, a nyelvvizsga standardjainak további nyelvekre való kiterjesztésének szándékával. Az ECL nyelvvizsgát jelenleg 13 nyelvből lehet Európa szerte letenni (angol, német, magyar, olasz, spanyol, cseh, szlovák, lengyel, román, bolgár, orosz, szerb és horvát), a jelen projekt keretében sor kerül a vizsgalehetőségnek az észt, lett, litván és szlovén nyelvre való kiterjesztésére.
 
Az anyagok valorizálásánál és terjesztésénél sokrétűen és célirányosan kihasználjuk a kiterjedt, a projektek keretében nemzeti és nemzetközi méretekben kiépített, ill. továbbépített hálózatokat. E folyamatban fontos szerepet játszik a már a projekt indításakor létrehozott honlapok, illetve más multimédiás eszközök és elektronikus médiák innovatív hasznosítása. Ezáltal a projekt hozzájárul mind a szakmai képzés és továbbképzés, mind a nem szakmához kötött felnőttképzés minőségének és korszerűsítésének fokozásához, beleértve a megszerzett idegen nyelvi és interkulturális kompetenciák tesztelését és certifikálását.
 
Várható projekteredmények
 
Nyelvészeti és idegen nyelv oktatás módszertani publikációk a projektben résztvevő országokban
A projektről szóló információk közlése a különféle médiákban: folyóiratokban, interneten, hírlevelekben, újságokban, rádióban, televízióban
A projektpartnerek honlapjai nyilvános és belső információs részekkel (= valorizációs intézkedések), amelyek a projekt szándékáról és indításának indokairól informálnak, és folyamatosan anyagokat kínálnak az üzleti kommunikációhoz a partnerországokban azok nyelvén.
A projekt végén interaktív, tanári segítséget is felkínáló honlap kézikönyvvel az internetes online kurzushoz, nyelvi anyagok, gyakorlatok, video- és hangfelvételek, leírások, többnyelvű szószedet, hangoskönyv az üzleti kommunikációhoz
Kézikönyv CD-n/DVD-n nyelvi anyagokkal, gyakorlatokkal, videó- és hangfelvételekkel, leírásokkal, többnyelvű szószedettel, hangoskönyvvel az üzleti kommunikációhoz, és a honlaphoz kapcsolódva az önálló tanuláshoz és az oktatóhelyeken a kontaktórákhoz
ECL vizsgaanyagok